Wednesday, 15 October 2014

Persidangan pahmi8-UNILAK Riau Pekanbaru-22-26 September 2014Pahmi8 atau Konferensi Internasional Hubungan Indonesia-Malaysia Ke-8 telah berlangsung dengan penuh romantis dan jayanya pada 23-25 September 2014 yang lalu di Universiti Lanchang Kuning (UNILAK), Pekanbaru Riau. Seminar ini bertemakan “Memperkuat Kemitraan Strategis Negara Serumpun” dengan giliran Indonesia sebagai tuan rumah pada kali ini. Tema seminar kali ini mencerminkan usahasama untuk memperteguh dan mempererat kerjasama serta jalinan hubungan yang kukuh antara kedua-dua dalam bersiap siaga memasuki kancah persaingan global. UNILAK bekerjasama dengan Fakulti Sastera Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) Universiti Malaya (UM) dalam mengorganisasi dan  menyelenggarakan seminar tahunan ini. Kedua-dua negara  menjadi  rumpun yang sentiasa mengutamakan kedamaian dan keharmonian demi kesejahteraan umat di kedua-dua negara berlandaskan budaya, sastera dan bahasa serumpun. Pihak penganjur Pahmi8 berasa bangga kerana terpilih sebagai tuan rumah bagi menyelenggarakan seminar  tahunan bagi kali yang ke-8 ini.


UNILAK terletak di Jalan Yos Sudrso, Rumbai Pekanbaru yang merupakan ibu kota Provinsi Riau dan berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Riau mempunyai enam juta penduduk dan merupakan bandar ke-3 terbesar di Pulau Sumatera selepas Medan dan Palembang.  UNILAK merupakan sebuah universiti swasta di Pekanbaru  yang menawarkan pelbagai kursus kepada para penuntutnya. Antara bidang ilmu yang menjadi tumpuan UNILAK dalam memperkasa dan memugar minda tenaga muda mereka sebagai persediaan menerokai dan menjelajahi era globalisasi ialah ilmu undang-undang, kesenian, kebudayaan, bahasa, sastera, ekonomi, sains dan teknologi dan sejarah. Penuntut di sini datang dari sekitar Riau dan daerah-daerah di luar Riau.
Sementara 21 kertas kerja mewakili tema pendidikan, bahasa dan sastera yang turut menjadi topik-topik hangat yang dibincang, diperdebat dan diwacana secara kritis dan analitis oleh para ilmuan dalam seminar ini. Penulis (UM) dan rakan-rakan senegara, iaitu Awg Kasmurie Awg Kitot (UM) Suhana Lina Sarkawi (UM) Egmal Adin (UPSI) Norsarihan Ahmad (UMS) dan Rohaizat Ibrahim (UKM) turut membentangkan kertas kerja bawah tema budaya, pendidikan dan bahasa. Kertas kerja yang mewakili tema bahasa, antara lainnya menyentuh tentang aspek kesopanan dalam berbahasa, penggunaan kata sapaan Dialek Negeri Sembilan dan Minangkabau dan dekonstruksi nilai dalam peribahasa.

Kenangan -Dara & Teruna Riau berpakaian kuning
Pahmi8 telah berjaya mengungkai segala isu dan persoalan yang kabur, remang-remang dan taksa melalui diskusi dan perkongsian yang merentas pelbagai bidang ilmu  secara  holistik dan komprehensif oleh para ilmuan dari kedua-dua buah negara. Seminar kali ini diharap dapat memekar dan menautkan keromantisan, penyatuan dan keutuhan hubungan antara Malaysia-Indonesia dalam usaha melestarikan keharmonian dan keperkasaan bahasa, sastera dan budaya serumpun. Seminar tahunan ini persis gerbang dan mekanisme yang bertendensi mencitrakan jalinan persahabatan yang sentiasa mekar dan melestarikan pengukuhan  hubungan antara  Malaysia-Indonesia.
 
UNIVERSITI LANCHANG KUNING PEKANBARU RIAU
                                

Sunday, 12 October 2014

RIAU-DREGO HOTEL-UNILAK dalam kenangan

Lobi Drego Hotel -foto kenangan bersama-sama Suhana&Izat

Depan Drego HotelFoto sebelum berangkat balik ke KL
Kenangan-Prof Madya Hamzah, Izat & Suhana
                                           
Rakan senegara dengan pesona tersendiri
                                      
Masjid An-Nur Riau
                                        
Restoran sate
                                         

Restoran makanan di Riau-makanan yang tak dimakan tak perlu dibayar-mengutip pengalaman baharu
                                          
Peserta Indon-Malaysia pahmi8
      Lawatan ke Istana Siak Inderapura setelah selesai seminar..... Perjalanan dengan menaiki bas lebih kurang 3 jam dari Pekanbaru. Cuaca sangat panas sehingga kita tidak nampak bayang sendiri. Lawatan ke sini melengkapkan seminar di Riau. Bupaten Siak menyatakan "jika tidak menjejakkan kaki ke Siak, bermakna kedatangan ke Riau tidak lengkap sepenuhnya". Inilah pusat kerajaan Melayu yang penuh sejarah.

Istana Siak Inderapura yang tersergam indah


Tangga berpusing dalam istana

Balairong istana
Payung kebesaran diraja Siak
                               

Friday, 10 October 2014

Makalahku di UNILAK

Wajah kegembiraan setelah selesai membentang dengan sijil masing-masing


                         
Rakan-rakan pemakalah senegara -izat, awg, egmal, norsarihan dan Dr Norhayatie
         
Bersedia untuk membentang ...


Kertas kerja yang dibentangkan  bertajuk Analisis Kesopanan Bahasa Leech (1983) dan Grice (1975) : Manifestasi Pola dan Struktur Kesopanan Bahasa dalam Peristiwa Melunas Rindu  merupakan kajian yang menekuni bahan Komsas dari sudut pragmatik. Kajian ini telah menemukan suatu metode untuk memanifestasikan kesopanan bahasa berlandaskan kombinasi dua model kesopanan. Walaupun kedua-dua model kesopanan ini digagaskan oleh sarjana Barat, iaitu Leech dan Grice, namun maksim-maksim kesopanan yang diketengahkan oleh kedua-dua sarjana mampu mengungkai aspek kesopanan bahasa yang terdapat dalam novel Melunas Rindu karya Hartini Hamzah. Antara maksim yang digagaskan adalah seperti Maksim Kebijaksanaan, Kedermawanan, Simpati, Persetujuan dan Sokongan (Leech) manakala maksim Kualiti dan Cara sebagaimana yang diuatarakan oleh (Grice). Aspek kesopanan berbahasa dilantunkan oleh watak-watak yang beraksi dan berdialog dalam novel ini secara terperinci selain memperlihatkan penggunaan kata, ungkapan dan ayat yang berpadanan dengan maksim-maksim kesopanan. Hasil dapatan memperlihatkan maksim-maksim Leech dan Grice dapat memberi dampak dan menyerlahkan kesopanan berbahasa dalam novel ini  selain membuktikan sesuatu peristiwa komunikasi yang berlangsung sebenarnya memerlukan kombinasi pelbagai maksim kesopanan. Struktur peristiwa kesopanan berbahasa dalam novel ini pula didapati bervariasi kerana bergantung pada objektif komunikasi. Kajian ini turut memaparkan kepentingan aspek kesopanan berbahasa untuk didedahkan kepada generasi muda khususnya mereka yang masih dibangku sekolah agar mereka membudayakannya dalam kehidupan.
            Kertas kerja lain yang mencakupi  tema bahasa yang menarik ialah kertas kerja yang bertajuk Nilai-Nilai dalam Peribahasa dan Peristiwa Masa Kini yang dibentangkan oleh Oktavianus dari Universiti Andalas berdasarkan peribahasa yang terdapat di Indonesia. Kajian ini  mengungkai peranan peribahasa sebagai sebahagian daripada kekayaan kebudayaan sesebuah etnik dan kerelevannya dengan peristiwa semasa bertitik tolak daripada pandangan yang menyatakan peribahasa sudah tidak relevan malahan ada antaranya yang sudah berlalu seiring dengan kepantasan pergerakan waktu dewasa ini. Justeru, kajian ini cuba menghuraikan kemunasabahan dan metode untuk mengusai dan mendekonstruksikan nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa sebagai khazanah bangsa yang bernilai dengan peristiwa masa ini dari sudut pragmatik dan semantik. Hasil dapatan kajian ini mendapati bahawa nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa  masih relevan  dengan peristiwa semasa dengan cara memahami makna literalnya, makna tersirat berdasarkan konteks dan menilai unsur didaktik yang terkandung dalam peribahasa tersebut termasuklah mendekonstruksi peribahasa yang berunsur negatif kepada yang bersifat positif.  Misalnya, peribahasa habis manis sepah dibuang masih relevan dengan situasi semasa dan biasa berlaku dalam masyarakat. Walaupun peribahasa ini mengandungi nilai negatif tentang sikap manusia yang tidak mengenang budi, tetapi peribahasa ini dapat didekonstruksikan menjadi janganlah habis manis, sepah dibuang atau tidak baik habis manis sepah dibuang. Ringkasnya, dapat disimpulkan bahawa peribahasa merupakan kato pusako (kata pusaka) yang dimiliki bangsa-bangsa di dunia dan media yang menyimpan dan melestarikan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman hidup sepanjang zaman. Peribahasa juga simbol kemagisan yang mewarnai kehidupan masyarakat Melayu sejak dahulu kala yang persis didalamnya padat dengan siratan makna yang memberi gambaran minda masyarakat Melayu yang tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas.